Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014

Ο Γέροντας Πορφύριος συμβουλεύει πως αντιμετωπίζεται η κατάθλιψη GREEK - ENGLISH

Ο Γέροντας Πορφύριος συμβουλεύει πως αντιμετωπίζεται η κατάθλιψη GREEK - ENGLISH
   
Ο Γέροντας Πορφύριος συμβουλεύει πως αντιμετωπίζεται η κατάθλιψη. "Όλες σχεδόν οι αρρώστιες προέρχονται από έλλειψη εμπιστοσύνης στον Θεό και αυτό δημιουργεί άγχος. Το άγχος το δημιουργεί η κατάργηση του θρησκευτικού αισθήματος. Αν δεν έχετε έρωτα για τον Χριστό, αν δεν ασχολείσθε με άγια πράγματα, σίγουρα θα γεμίσετε με μελαγχολία και κακό. Ένα πράγμα που μπορεί
να βοηθήσει τον καταθλιπτικό είναι η εργασία και το ενδιαφέρον για τη ζωή. Ο κήπος, τα φυτά, τα λουλούδια, τα δέντρα, η εξοχή, ο περίπατος στην ύπαιθρο, η πορεία, όλ’ αυτά βγάζουν τον άνθρωπο απ’ την αδράνεια και του δημιουργούν άλλα ενδιαφέροντα. Επιδρούν σαν φάρμακα. Η ασχολία με την τέχνη, τη μουσική κ.λπ. κάνει πολύ καλό. Σ’ εκείνο, όμως, που δίδω τη μεγαλύτερη σημασία είναι το ενδιαφέρον για την Εκκλησία, για τη μελέτη της Αγίας Γραφής, για τις ακολουθίες. Μελετώντας τα λόγια του Θεού, θεραπεύεται κανείς χωρίς να το καταλάβει. Να μην αποθαρρυνόμαστε, ούτε να βιαζόμαστε, ούτε να κρίνομε από πράγματα επιφανειακά και εξωτερικά. Αν, για παράδειγμα, βλέπετε μια γυναίκα γυμνή ή άσεμνα ντυμένη, να μη μένετε στο εξωτερικό, αλλά να μπαίνετε, στο βάθος, στην ψυχή της. Ίσως να είναι πολύ καλή ψυχή κι έχει υπαρξιακές αναζητήσεις, που τις εκδηλώνει με την έξαλλη εμφάνιση. Έχει μέσα της δυναμισμό, έχει τη δύναμη της προβολής, θέλει να εκλύσει τα βλέμματα των άλλων. Από άγνοια, όμως, έχει διαστρέψει τα πράγματα. Σκεφθείτε να γνωρίσει αυτή τον Χριστό. Θα πιστέψει, κι όλη αυτή την ορμή θα τη στρέψει στον Χριστό. Θα κάνει το παν, για να ελκύσει τη χάρη του Θεού. Θα γίνει αγία. Πολλές φορές με την αγωνία μας και τους φόβους μας και την άσχημη ψυχική μας κατάσταση, χωρίς να το θέλομε και χωρίς να το καταλαβαίνομε, κάνομε κακό στον άλλον, έστω κι αν τον αγαπάμε πάρα πολύ, όπως, για παραδείγματος χάριν, η μάνα το παιδί της. Η μάνα μεταδίδει στο παιδί όλο το άγχος της για τη ζωή του, για την υγεία του, για την πρόοδό του, έστω κι αν δεν του μιλάει, έστω κι αν δεν εκδηλώνει αυτό που έχει μέσα της. Αυτή η αγάπη, η φυσική αγάπη, μπορεί κάποτε να βλάψει. Δεν συμβαίνει, όμως, το ίδιο με την αγάπη του Χριστού, που συνδυάζεται με την προσευχή και με την αγιότητα του βίου. Η αγάπη αυτή κάνει άγιο τον άνθρωπο, τον ειρηνεύει, διότι αγάπη είναι ο Θεός."

Translation:

Elder Porphyrios advises how to treat depression. "Almost all illnesses come from lack of trust in God and this creates stress. Stress creates the abolition of the religious feeling. Un-less you are in love with Christ, unless you are involved with the holy things, you will certainly be filled with melancholy and wickedness. One thing that can help the depressed is working and interest for life. The garden, plants, flowers, trees, the countryside, walking in the country, the path, all of those things take a man out from apathy and create new interests. They have the same effect as medicine. Being engaged with art, music, etc. is very beneficial. However, I give the utmost importance in the interest in the Church, the study of the Bible and the Divine Services. Studying the word of God, one gets healed without even realizing it. Let us not become discouraged, or hassled, and let us not judge things superficially and externally. If, for example, you see a woman naked or dressed indecently do not stay on the external, but try to enter, deep in her heart. She might be a very good soul who has existential quests, which are manifested in this indecent appearance. She has dynamism, has the power to project and wants to attract the eyes of others. Because of ignorance, however, she has distorted things. Imagine if she came to know Christ. She would believe, and she would turn all that momentum towards Christ. She would do her utmost to attract the Grace of God. She would become a saint. Sometimes with our anxiety and fears and bad mental state without intending to and without realizing it, we hurt others, even though we love them very much, as, for example, a mother does to her child. The mother conveys to the child her anxiety about his future, his health, his progress, even though she may never talk to him about it or express the way she feels inside. This love, the natural love, may be harmful sometimes. Not so, however, with the love of Christ, when it is combined with prayer and holiness of life. This love makes a man holy and peaceful, because love is God."

πηγή :  Saint George Clifton

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου