Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014

Νά πήτε στον κόσµο: «Για την υγεία σας δεν κάνει νά καίτε κεριά άπο παραφίνη στους Ναούς».

Νά πήτε στον κόσµο: «Για την υγεία σας δεν κάνει νά καίτε κεριά άπο παραφίνη στους Ναούς».Σε όλα µπορεί νά κάνη κανείς οικονοµία έκτος από την λατρεία στον Θεό.
Στον Θεό θά προσφέρη το πιο καθαρό, το πιο καλό.
- Γέροντα, ό κόσµος δεν καταλαβαίνει εύκολα ότι είναι άνευλάβεια νά καίµε κεριά άπό παραφίνη.- Νά πήτε στον κόσµο: «Για

την υγεία σας δεν κάνει νά καίτε κεριά άπό     παραφίνη στους Ναούς». Έτσι θά το σκεφθούν λιγάκι αυτό. Αν είναι καί µικρός ό Ναός, τότε είναι πού πάει νά σκάση κανείς. Καλύτερα νά ανάψουν ένα µικρό κεράκι καί νά είναι γνήσιο παρά ολόκληρη λαµπάδα µε παραφίνη. Πολλοί στις Εκκλησίες γι' αυτό ζαλίζονται καί λιποθυµούν. Νά είναι µικρός ό Ναός καί νά καίγεται όλη αύτη ή παραφίνη!... Καί νά ήταν µόνον αυτό; Λάδια πού δεν τρώγονται θέλουν νά τά βάλουν στά κανδήλια! Πού φθάνουν οι άνθρωποι!Στην Παλαιά ∆ιαθήκη αναφέρεται ότι το λάδι πού θά χρησιµοποιούσαν στονΝαό έπρεπε νά το φτιάχνουν άπό ελιές πού µάζευαν πάνω άπό τά δένδρα καί Οχιάπό αυτές πού έπεφταν κάτω. Μήπως ό Θεός έχει ανάγκη άπό αυτό το λάδι ήάπό το θυµίαµα; Όχι, άλλα συγκινείται ο Θεός, γιατί είναι µιά προσφορά, µε την οποία εκφράζεται ή ευγνωµοσύνη καί ή αγάπη τού άνθρωπου προς Αυτόν. Στο Σινά µού είχε κάνει εντύπωση: Οι Βεδουίνοι δέν έχουν, οί καηµένοι, τίποτε νά προσφέρουν. Καί βλέπεις, µαζεύουν κανένα πετραδάκι πού λίγο διαφέρει άπό τά άλλα, τόσο µικρούτσικο, ή, αν βρουν σε καµµιά ρωγµή δύο-τρία φυλλαράκια, τά παίρνουν, ανεβαίνουν επάνω στην πέτρα πού χτύπησε ό Μωυσής µέ το ραβδίτου καί βγήκε το νερό καί τά αφήνουν εκεί. Ή οί µητέρες πού θηλάζουν πάνε καί στάζουν λίγο γάλα εκεί, µέ τον λογισµό: «Νά µού δίνη γάλα ό Θεός, γιά νά θηλάζωτά παιδιά µου»! Βλέπεις τί ευγνωµοσύνη έχουν! ∆έν είναι µικρό πράγµα. Καί έµειςτί κάνουµε! Θά µάς κρίνουν αυτοί οί άνθρωποι. Άφήνουν εκεί πάνω ξυλαράκια,φυλλαράκια, πετραδάκια...
Έχει ό Θεός ανάγκη από αυτά;
Οχι, αλλά βοηθάει όΘεός, γιατί βλέπει την αγαθή καρδιά, την αγαθή διάθεση.
Έτσι εκφράζεται ήαγαθή προαίρεση!!!

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ απο το βιβλιο πνευματικη αφυπνηση5
 ΗΛΙΑΣ   ΧΑΙΝΤΟΥΤΗΣ    19 ΝΟΕ  2012
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου