Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2014

Δήλωση του Πειραιώς Σεραφείμ βάζει τα πράγματα στη θέση τους

Δήλωση του Πειραιώς Σεραφείμ βάζει τα πράγματα στη θέση τους
Έχουμε ξαναγράψει πως εκτιμούμε το μητροπολίτη του Πειραιά π. Σεραφείμ ως αγωνιστή ορθόδοξο ιεράρχη, που λέει αλήθειες, έστω κι αν τις λέει άκομψα, επειδή ακριβώς δεν κάνει πολιτική, αλλά προστατεύει το ποίμνιό του.
Πριν λίγο καιρό έγινε ντόρος για δηλώσεις του κατά της μασονίας και του σιωνισμού, δόθηκε αφορμή να τον συκοφαντήσουν ως φανατικό, ρατσιστή και οπισθοδρομικό, ή έστω "γραφικό", και να τον παρασύρουν σε τηλεοπτικές παλαίστρες, θέμα για το οποίο δες εδώ. Ακόμη και ορθόδοξοι ιεράρχες τον κατηγόρησαν!
Δες όμως και άρθρο του π. Θεόδωρου Ζήση που αποδίδει το δίκαιο στο μητροπολίτη Σεραφείμ, επαινώντας τον για την τόλμη του. Συμφωνω με αυτά που γράφει και διαφωνώ εντελώς με εκείνους που θέλουν τους ορθόδοξους ιεράρχες σιωπηλούς ή πάντα χαμογελαστούς και ευγενικούς. Μπορεί να κάνω λάθος - σίγουρα χρειάζεται διάκριση, να ξέρεις πότε ωφελεί να μιλήσεις έτσι και πότε αλλιώς. Πάντως αυτή είναι η γνώμη μου.
Να λοιπόν μια πρόσφατη δήλωσή του, με την οποία θεωρώ πως ξεκαθαρίζει το τοπίο, για όποιον έχει μάτια και αφτιά φυσικά.


Λέει ο π. Σεραφείμ:

Η Αδιαίρετος και ακαινοτόμητος Εκκλησία του Χριστού δεν είναι θρησκεία δηλαδή ψυχολογικό φαινόμενο διότι είναι αποκάλυψις του αιωνίου Δημιουργού της ζωής, μετοχή και κοινωνία στον Τριαδικό τρόπο υπάρξεως του αιωνίου Θεού που μεγαλοφυώς και υπερτελείως δημιουργεί εκ του μηδενός το σύμπαν και εκχέει την αγάπη Του και την πανσοφία Του σε όλη την Δημιουργία με κορωνίδα τον άνθρωπο.
Η ενσάρκωσις του Λόγου του Θεού και η εν ταπεινώσει κένωσίς Του δια της προσλήψεως της ανθρωπίνης φύσεως, θελήσεως και ενεργείας και ιδιαίτατα η εν τω Σταυρώ θυσία και η δια της Αναστάσεως νίκη κατά της φθοράς και του θανάτου απέδειξε το μέγεθος της Θείας αγάπης και τον αληθή προορισμόν του ανθρωπίνου προσώπου.
Επομένως η διακονία στην Εκκλησία δεν είναι εξουσία αλλά ταπεινή οικείωσις του έργου του Χριστού, του μόνου αληθούς Μεσσίου, «που δεν ήλθε διακονηθήναι αλλά διακονήσαι και δούναι την ψυχήν αυτού λύτρον αντί πολλών».
Δι’ αυτόν ακριβώς τον λόγον ο,τι λέγεται από Διακόνους του Ευχαριστιακού Σώματος θα πρέπει να είναι λόγος αληθείας, που δεν θα επιδιώκει να έχη πολιτικήν διάστασι αλλά την αληθή διάκρισι των γεγονότων διότι «η Βασιλεία του Θεού ουκ έστιν εκ του κόσμου τούτου».
Σε αυτό το πνεύμα κινείται, θέλω να πιστεύω και ο δικός μου ταπεινός λόγος, αφού δεν αντιπαρατάσσεται προς πρόσωπα όσον κατεγνωσμένα και αν είναι, διότι είναι θεοΐδρυτα και θεοειδή ασχέτως εάν το αναγνωρίζουν ή όχι ["Νεκρός": δηλ. δε μάχεται ανθρώπους, όσο κι αν είναι αξιοκατάκριτοι, γιατί είναι δημιουργήματα του Θεού και πλασμένοι κατ' εικόνα Θεού, άσχετα αν οι ίδιοι το αναγνωρίζουν ή όχι], αλλά που προσπαθεί να καταδείξη την αντινομία των καταστάσεων και κατά την ελαχίστη γνώμη μου την εσφαλμένη τραγικότητά τους.
Με αυτό το πνεύμα ωμίλησα στην εκπομπήν του τηλεοπτικού διαύλου MEGA της 20ης/12/2010 «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA» απαντών στις ερωτήσεις του δημοσιογραφικού διδύμου και εκεί μετέφερα απλώς τον αληθή μαρτυρικό λόγο των χιλιάδων αντισιωνιστών Εβραίων συνανθρώπων μας οι οποίοι δεκαετίες τώρα μάχονται την Σιωνιστική εκτροπή από τον αληθή Ιουδαϊσμόν, καταδεικνύοντες ότι η θεολογία των Σιωνιστών ηγετών με την σφοδρά επιθυμία τους για την πραγμάτωσι του ονείρου παγκόσμιας εξουσίας και ηγεσίας διεστράφη από τον θεϊσμόν της Παλαιάς Διαθήκης των Προφητών και των Δικαίων, εις Εωσφορισμόν και Σατανισμόν αποδεχθέντες την θεολογία του Δυϊσμού και αναμένοντες ως «Μεσσία της δόξης» τον αναγγελόμενον εις τον αιώνιον λόγον του Θεού άνθρωπον της αποστασίας και της ανομίας, τον ως Αντίχριστον ονομαζόμενον.
Δι’ αυτόν σχεδιάζεται η επανοικοδόμησις του Ναού του Σολωμόντος επί του λόφου, όπου τώρα ευρίσκεται το τέμενος του Ομάρ και διαδίδεται και διαφημίζεται η αναγκαιότης της δήθεν παγκοσμίου Κυβερνήσεως και του παγκοσμίου ηγέτη, η κατάργησις των εθνικών κρατών και η οικονομική συνένωσις με ένα παγκόσμιο νόμισμα.
Για την υλοποίηση αυτού του οράματος εγκατελείφθη ο άληθής Νόμος του Θεού, η Πεντάτευχος και οι Προφήται και αντικατεστάθησαν από τας εωφορικής επινοήσεως περγαμηνάς του Ταλμούδ, της Καμπάλα και της Ραββινικής παραφιλολογίας.
Αποδείξεις των ανωτέρω περιέχονται στις εκπληκτικές ιστοσελίδες των αρνουμένων αύτήν την τραγική έκπτωσι ορθοδόξων εβραίων, στις οποίες και παραπέμπω τους «καλοθελητάς» που ανέλαβαν την επαγγελματικήν υπεράσπισι της Σιωνιστικής εκτροπής εκ του αληθούς Ιουδαϊσμού. Ας κάμουν τον κόπον να πληκτρολογήσουν στο διαδύκτιο τις ιστοσελίδες:
και τότε ίσως αισθανθούν εντροπήν για την άθεσμον και προκλητικήν στήριξί τους στο Σιωνιστικόν τέρας. Πρέπει δε να ληφθεί σοβαρώς υπ’ όψιν, ότι οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες που εκπροσωπούν χιλιάδες ορθοδόξων εβραίων αρνουμένων την Σιωνιστικήν εκτροπήν εδρεύουν στις Η.Π.Α. και ότι στις συγκεκριμένες εβραϊκές ιστοσελίδες παρουσιάζονται εκτύπως τραγικά ντοκουμέντα πολλά των οποίων έχουν χρησιμοποιηθεί για την σημαντική βιβλιογραφία επί του θέματος για τις σχέσεις των Σιωνιστών ηγετών με το αισχρό και εγκληματικό καθεστώς του παρανοϊκού δικτάτορα Αδόλφου Χίτλερ που εξωλόθρευσε εκατομμύρια συνανθρώπων Εβραίων, Ρώσων, Πολωνών, Ελλήνων, Αθιγγάνων σε ένα από τα  ειδεχθέστερα εγκλήματα της ανθρώπινης Ιστορίας, που σήμερα όλοι με βδελυγμία καταδικάζουμε και μάλιστα προσωπικώς υποκλίνομαι ενώπιον της μνήμης των θυμάτων του τραγικού Ολοκαυτώματος κατασπαζόμενος τας μαρτυρικάς πληγάς των αθώων θυμάτων.
Ενδεικτικώς αναφέρομεν το συκλονιστικό βιβλίο «Min Hametzar» (Από τα βάθη) που εξεδόθη στην Ν. Υόρκη το 1961 εις τα Εβραϊκά και που συνεγράφη από τον Ραββίνο της Σλοβακίας Michael Ber Weissmandl ztl, Κοσμήτορος του Ιδρύματος Nitra Yeshiva που αναφέρεται στα χρόνια 1942-1945.
Αν δε υπήρχε ανθρώπινη δικαιοσύνη στην δίκη της Νυρεμβέργης πέραν των φυσικών ειδεχθών έγκληματιών αυτουργών Ναζί, θα έπρεπε να δικαστούν και οι ηθικοί αυτουργοί μεταξύ των οποίων και ο Πάπας της Ρώμης για το απίστευτο έγκλημα της δολοφονίας των οχτακοσίων χιλιάδων Σέρβων Νεομαρτύρων υπό τις ευλογίες του προσφάτως «αγιοποιηθέντος» από το Βατικανό ειδεχθούς εγκληματίου Καρδιναλίου της Κροατίας Αλουϊσίου Στέπινατς.
Συνεπώς δεν αποδέχομαι την κατηγορία του αντισημιτισμού που τεχνηέντως επεχείρησε το παγκόσμιο Σιωνιστικό λόμπυ να μου προσάψει διαστρέφοντας τους λόγους μου, διότι απλώς ανέδειξα την αλήθεια των πραγματικών περιστατικών που καταγγέλουν δεκάδες χρόνια οι ομοεθνείς των.
Δια τον Ισραηλιτικόν λαόν τρέφω αισθήματα βαθυτάτης αγάπης και εκτιμήσεως όπως δια κάθε λαόν της υφηλίου, ως οφείλω ως μέλος της Αδιαιρέτου Εκκλησίας του Χριστού.
Αντισιωνιστής είμαι και όχι αντισημίτης αντικρούων την πλανημένη και αδόκιμη θεώρηση του κόσμου και της ζωής με τον τραγικό και απαράδεκτο εωσφορισμό, που διαδίδεται δια μέσου των παραρτημάτων του Διεθνούς Σιωνισμού, των μασονικών σε κάθε χώρα στοών, όπου υπό τα κρυπτογραφικά στοιχεία του ιδίου Θεού της Μασονίας ΜΑΤΣ (Μέγας Αρχιτέκτων του Σύμπαντος) κρύπτεται ο Εωσφόρος, όπως αποδεικνύεται από την εσωτερική βιβλιογραφία των στοών ως του επί τριάντα έτη Διευθυντού των θεοσοφιστικών-μασονικών περιοδικών ΙΛΙΣΣΟΣ και ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Κωστή Μελισσαρόπουλου υπό τον τίτλον «Επτά ομιλίαι εις τον 18ον βαθμόν» και έχω καταδείξει σε δημοσιευμένα κείμενά μου και σε αναπάντητη αίτησί μου προς τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου για την κατά νόμον διάλυσιν των λειτουργούντων υπό το προσωπείον δήθεν Ιδρυμάτων Μασονικών στοών, ενώ ουσιαστικά αποτελούν Ναούς λατρείας και μυήσεως στον Εωσφορισμόν που ήδη εκρεμεί προς εκδίκασιν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Την πλήρη εξάρτηση των Μασονικών Στοών από τον Διεθνή Σιωνισμό απέδειξε με αδιάσειστα ντοκουμέντα ο μαχητής Δημοσιογράφος Κώστας Τσαρούχας στο μοναδικό βιβλίο «Η Μασονία στην Ελλάδα» που προλόγισε ο πρύτανης της Δημοσιογραφίας Σεραφείμ Φυντανίδης και όπου αποδεικνύεται ότι όλες οι ανά τον κόσμο Στοές υπόκεινται στην Σιωνιστική Υπερστοά BENEN BERITH (Μεγάλη Δρυς) η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ και η οποία έχει παράρτημά της στην περιοχή της πλατείας Συντάγματος.
Την παγκόσμια οικονομική δικτατορία που επιχειρείται να επιβληθή την κατέδειξε αναφερομένη στην Υπερστοά Μπίλτνεμπεργκ, πολιτικού βραχίονα του διεθνούς Σιωνισμού η ανάρτηση στις ιστοσελίδες:
από όπου το  περιοδικό NEXUS Ιουνίου 2010 αναδημοσιεύει τα σχετικά ντοκουμέντα και όπου παρίσταται ανάγλυφα η ασύληπτη και εφιαλτική παγκόσμια διαπλοκή, η οικονομική απολυταρχία δια των οποίων επιχειρείται ο στραγγαλισμός των δημοκρατικών ελευθεριών των λαών.
Απαντών στον Κυβερνητικόν εκπρόσωπον Υφυπουργόν κ. Πεταλωτήν θέτω ως απλός πολίτης τα κάτωθι ερωτήματα: Γιατί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα δανείζει με επιτόκιο 1,1% και ο όμιλος των διεθνών Τραπεζών Σιωνιστικής ιδιοκτησίας μας δανείζει σήμερα με τοκογλυφικό επιτόκιο 6%;
Ποιός εμποδίζει την ουσιαστική πολιτική και οικονομική ένωση της Ευρώπης με την συμπερίληψη της μεγάλης Ρωσικής Ομοσπονδίας;
Ποιός πράγματι κωλύει την έκδοσι Ευρωομολόγου και αναγκάζεται ο Πρωθυπουργός να αρχίσει την συλλογή 1.000.000 υπογραφών Ευρωπαίων πολιτών; Από ποιούς φαλκιδεύεται η δυνατότητα της Ελλάδας να γίνει ενεργειακός κόμβος τόσον με την ακύρωση της συμφωνίας του αγωγού Μπουρκάς-Αλεξανδούπολης όσο και με την άρνηση των Ελληνικών Κυβερνήσεων να εφαρμόσουν το Διεθνές Δίκαιο της θαλάσσης που είναι ενσωματωμένο στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και να ανακηρύξουν για την Ελλάδα περιοχή ΑΟΖ (Αποκλειστικής οικονομικής ζώνης εκμετάλλευσης) αξιοποιώντας τα τεράστια ενεργειακά αποθέματα της Χώρας, που θα την καταστήσουν πρωταγωνιστή στην ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης για δεκαετίες και θα την οδηγούσαν στην έξοδο από την αιχμαλωσία του ΔΝΤ;
Γιατί δεν παραχωρούμε ναυτική βάση στο Ρωσικό στόλο για να εκμηδενήσουμε την Τουρκική απειλή και την χυδαία διεκδίκηση για συνεκμετάλευση του Αιγαίου καθώς και την κυριαρχική διεκδίκηση εκ μέρους της γείτονος, του μισού Αιγαίου έως του 25ου μεσημβρινού.
Γιατί δεν προχωρούμε άμεσα στην εξώρυξη του τεραστίου εθνικού μας πλούτου στην Β. Ελλάδα σε χρυσό, ούράνιο, όσμιο και άργυρο, όπως καταγγέλουν οι Καθηγηταί του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κων/νος Παπαστεφάνου της Πυρηνικής Φυσικής και Βασίλειος Παπαγεωργίου της Χημείας που επιστημονικώς αποδεικνύουν ότι είμαστε η πλουσιότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σε ορυκτό πλούτο; Και τέλος τι εννοούσε ο κ. Πρωθυπουργός όταν μίλησε για την αναγκαιότητα παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης;
Στην επιθετικήν δήλωσιν νεοκόπου Αρχηγού κομματιδίου, υποβάλλω το ευγενές ερώτημα πως προεφήτευσε η συνελθούσα το 1993 εις τον Αστέρα Βουλιαγμένης Υπερστοά Μπίλντεμπεργκ με την συμμετοχή των ιδίων προσώπων που ανέφερα στην ειρημένη εκπομπή δια στόματος του τότε υπουργού εξωτερικών των Η.Π.Α. κ. Κρίστοφερ, εν μέσω πλήρους πολιτικής νηνεμίας στην ελληνική πολιτική σκηνή, την μετά τρίμηνο πτώση της Ελληνικής Κυβερνήσεως. Ας ερωτηθή περί αυτού ο νέστωρ της πολιτικής πρ. Πρωθυπουργός κ. Κων/νος Μητσοτάκης.
Και τέλος απαντών στο άρθρον του ΒΗΜΑΤΟΣ της Κυριακής 2/1/2010 υπό τον τίτλον «Ένας ταλιμπάν στον Πειραιά» συμβουλεύω ευπρεπώς τον ιδιοκτήτην κ. Ψυχάρην επειδή απέλιπεν ο μέντωρ του, για να μην επισυμβή και το κλείσιμο του ΒΗΜΑΤΟΣ της Κυριακής ως έγινε με το καθημερινό ΒΗΜΑ να προσέξει την αξιοπιστία της Εφημερίδος του και τους συντάκτες της, γιατί στον «Βηματοδότην» της Κυριακής 13/6/2010 δημοσιεύθηκαν τα ακόλουθα:
«Ο κ. Γ. Παπακωνσταντίνου είναι ο μοναδικός έλληνας πολιτικός που συμμετείχε στην εφετεινή συνεδρίαση της λέσχης Μπίλντεμπεργκ στην Ισπανία. Οι δύο άλλοι Έλληνες ήταν ο Πρόεδρος της Coca-Cola κ. Γ. Δαυΐδ και ο πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ κ. Λ. Τσούκαλης. Οι «κλειστές συζητήσεις» είχαν θέμα την παγκόσμια κρίση και ασφαλώς την Ελλάδα.
Από τις ξένες διασημότητες ξεχώρισαν ο πρωθυπουργός της Ισπανίας κ. Χοσέ Λουίς Θαπατέρο , ο επίτροπος κ. Χ. Αλμούνια , ο επικεφαλής της Deutsche Βank κ. Τζ.Ακερμαν, ο πρόεδρος της Μicrosoft κ. Μπιλ Γκέιτς, ο ιστορικός κ. Νάιαλ Φέργκιουσον, ο ειδικός απεσταλμένος για το Πακιστάν και το Αφγανιστάν κ. Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ, ο πρώην υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ κ. Ρόμπερτ Ρούμπιν και ο επικεφαλής του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Ομπάμα κ. Λόρενς Σάμερς.
Και φυσικά καμία μυστική συνάντηση δεν είναι πραγματικά μυστική αν δεν συμμετέχει ο κ. Χένρι Κίσινγκερ. Τι είπε ο κ. Παπακωνσταντίνου με όλους αυτούς;
«Θα μπορούσα να σου πω αλλά μετά θα έπρεπε να σε σκοτώσω» απάντησε με το γνωστό αινιγματικό του χαμόγελο σε συνεργάτη μου που τόλμησε να τον ρωτήσει. Ποιό μπορεί να είναι το θανάσιμο μυστικό; Ελπίζω όχι κατι σχετικό με το μέλλον της οικονομίας», δια των οποίων επαληθεύονται οι αναφορές μου.
Και μία οφειλομένη απάντηση στους γνωστούς Εκκλησιαστικούς κύκλους που έσπευσαν να υποστηρίξουν ανερυθριάστως αυτήν την σατανιστική παγκόσμια συνωμοσία για να μη θιγεί στο παραμικρό.
Είμαι περίεργος να μάθω τι στοχεύουν να απαντήσουν στο Δομήτορα της Εκκλησίας Κύριό μας όταν ευρεθούν ενώπιόν Του για να αποδώσουν λόγον της διαχειρίσεώς τους στον αμπελώνα Του όταν τους επιδείξει το Ταλμούδ, την Καμπάλα και την Ραββινική παραφιλολογία δια των οποίων ανηλεώς και χυδαίως καθυβρίζεται.
«Ο ετάζων καρδίας και νεφρούς» Κύριος θα δεχθή τα ψελλίσματά τους περί αγαπολογίας και ψευδοανθρωπισμού;
Και μία δήλωσις προς κάθε ενδιαφερόμενο: Οι Ιεράρχαι της Αδιαιρέτου, Ακαινοτομήτου Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας για θέματα πίστεως δεν παραιτούνται αλλά πεθαίνουν είτε στην εξορία είτε στο ικρίωμα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου