Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017

Συνομιλώντας μ'έναν αγιορείτη-Μια εκ βαθέων εξομολόγηση-Πρέπει νά πάρουμε τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες καί ἀν ὄχι γιατί;
-Ἡ κάρτα το πολίτη εναι λεκτρονική ταυτότητα τήν ποία λληνικός λαός ρνήθηκε παλαιότερα νά λάβη γιά λόγους πίστεως καί θρησκευτικς συνειδήσεως. Στήν ν λόγ κάρτα, θά νσωματωθον ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ριθμός διαβατηρίου, δίπλωμα δήγησης, ργασιακός λεκτρονικός φάκελςο καί ,τι λλο φορά τόν πολίτη.
Τό νσωματωμένο μικροτσίπ πού θά πάρχ στήν κάρτα ατή μέ τίς δυνατότητες τς σύχρονης τεχνολογίας, θά πιτρέπη τόν λεγχο καί τήν παρακολούθηση τν πολιτν κατόχων καί φυσικά μέσω ατο τά δεδομένα θά διαβιβάζονται στό ΚΤΗΝΟΣ (BEAST), δηλαδή στό περκομπιοτερ τν Βρυξελλν, στό ποο συγκεντρώνονται πυρετωδς τά δεδομένα δισεκα­τομ­μυρίων νθρώπων το πλανήτη.
Τό μικροτσίπ μέ τόν ριθμό 666, ποος θά πάρχει στήν κάρτα ατή πως βεβαιώνουν χι μόνον ο εδικοί λλά πως χουν παραδεχθε καί πολλοί πολιτικοί, θά φανερώνει τήν πλήρη ποτέλεια σων λάβουν τήν κάρτα ατή στό ψευτοκράτος το ψευτομεσσία ντιχρίστου. Τό πόμενο στάδιο καί τελευταο θά εναι μφύτευση το μικροτσίπ στό χέρι στό μέτωπο, πως προφητεύει λάνθαστα γιος ωάννης Θεολόγος στήν ποκάλυψη, μάλιστα ατό ρχισε νά φαρμόζεται σέ ξένα κράτη. Βέβαια, διαφορά εναι πολύ μικρή, δηλαδή τί νά κρατάς τό μικροτσίπ στό χέρι, τί νά σο τό μφυτεύσουν στό χέρι. διαφορά ατή συνίσταται τι τώρα πάρχει δυνατότητα κάποιος νά μετανοήση.
-Γιατί μως φείλω ς ρθόδοξος Χριστιανός νά ρνηθ τήν παραλαβή τς κάρτας το πολίτη βάσει τς γίας Γραφς ;
-Ὁ πανάγαθος Θεός πό γάπη πρός τόν νθρωπο πεκάλυψε τά σα πρόκειται νά συμβον στίς σχατες μέρες καί γιά τό θέμα ατό, γιά νά μς προφυλάξει, στε νά μήν πλανηθομε καί ποκύψουμε στό παίσιο χάραγμα το ντιχρίστου. Εναι μάλιστα τόσο σαφής, τόσο κρυστάλινη καί διαυγής προφητεία τς ποκαλύψεως γιά τό κβιαστικό χάραγμα το ντιχρίστου, τό ποο θά δεχθ πιστοσα νθρωπότητα, στε δέν χωράει παραμικρή μφιβολία γιά σα μς παραγγέλει. Γιά τόν λόγο ατό, λλωστε, στίς μεθοδεύσεις τν προπομπν το ντιχρίστου προκειμένου νά ποκύψουν στό παίσιο χάραγμα, ντιδρον χι μόνον ο ρθόδοξοι λλά καί ο παπικοί καί προτεστάντες.
γιος ωάννης Θεολόγος μς παραγγέλει στό ΙΓ κεφάλαιο τς ποκαλύψεως τι ντίχριστος θά ναγκάση πάντας, δηλαδή λους τούς νθρώπους, κτός σων τά νόματα εναι γεγραμμένα στό Βιβλίο τς Ζως (ΙΓ, 8) νά λάβουν χάραγμα στό δεξί χέρι στό μέτωπο, στε νά μήν μπορε κανείς νά γοράζ νά πουλ μόνον σοι χουν λάβει τό χάραγμα, τό νομα το ντιχρίστου τόν ριθμό το νόματος του, δηλαδή τό 666.
φοβερή ατή προφητεία μς προειδοποιε καί μς πεξηγε τι χάραγμα, νομα το ντιχρίστου καί ριθμός 666 εναι σοδύναμα (ποκ. ΙΓ, 17), δηλαδή ξ σου κολάζουν τόν νθρωπο καί πομένως εναι πηγορευμένα γιά τόν Χριστιανό.
Πολλοί χριστιανοί χοντας στρέψει λη τους τή προσοχή στό τελικό χάραγμα στό χέρι στό μέτωπο, δέν ντελήφθησαν καί δέν πραν σως στά σοβαρά τήν λήθεια ατή τς γίας Γραφς, τι ριθμός 666 ποτελε χάραγμα σοδύναμο το χαράγματος το νόματος το ντιχρίστου. πίσης δέν λάβαμε λοι στά σοβαρά τι γώνας μας πρέπει νά στραφε ατή τήν στιγμή ναντίον το ριθμο το νόματος το ντιχρίστου 666 καί νά ξέλθουμε μέ τήν χάριν το Θεο νικητές, διότι μόνον σοι ξέλθουν νικητές πό τόν γώνα θά στεφανωθον πό τόν Θεό (ποκ. ΙΕ, 1-3)
ντίχριστος, βέβαια δέν λθε ατοπροσώπως κόμη, λλά τό μυστήριον τς νομίας νεργεται διά το παίσιου ριθμο 666, καί τν ργάνων του, λλουμινάτι, μασωνία, τά νώτατα κλιμάκια τν κυβερνήσεων τν κρατν παγκοσμίως, μέχρι καί κκλησιαστικν ταγν, τά ποία θά προχωρήσουν κ μέρους του στό σφράγισμα πρώτα διά τς κάρτας καί πειτα πάνω στά σώματα τν νθρώπων.
Τό τι ο σκοτεινές δυνάμεις, ο ποες βρίσκονται στήν πηρεσία το Θηρίου καί προλειαίνουν τόν δρόμο γιά τόν ρχομό του, προσπαθόντας νά πιβάλλουν τόν ριθμό 666, στε διά το θισμο νά τόν δεχθον ο νθρωποι, εναι πέραν κάθε μφισβητήσεως. Στήν ρχή χάραξαν τά προϊόντα, πειτα τά ζα, καί σήμερα προχωρον θρασύτατα καί κβιαστικά νά χαράξουν τόν νθρωπο, ες νδειξιν τι ατός νήκει λοκληρωτικά ψυχ τε καί σώματι στόν ντίχριστο.
Καί ν στά συστήματα πληροφορικς θά μποροσαν νά χρησιμοποιήσουν ναν ποιονδήποτε τριψήφιο ριθμό γιά νά λειτουργήσον καί νά διασυνδέονται διακυβερνητικά καί παγκόσμια, ν τούτοις ο νθρωποι τς Νέας ποχς πέλεξαν τόν πηγορευμένο ριθμό γιά τούς Χριστιανούς 666. Μάλιστα, σοι ντιδρούμε στό 666, μς ποκαλον ερωνευόμενοι «παράξενους νθρώπους» «κολλημένους» «Ταλιμπάν» καί ατά γιά τούς Νεοεποχίτες. πάρχει δυστυχς μως καί μία μερίδα χριστιανν, ο ποίοι λόγω το τι συμπορεύονται μέ τόν Οκουμενισμό, πο ξυπηρετεί τόν ρχομό το ντιχρίστου, καί θεωρονται «νοικτά μυαλά» μς ποκαλον πό τήν πλευρά τους «παλιοημερολογίτες» «φανατικούς» «στενόμυαλους καί πλανεμένους». πάρχει καί μία τρίτη μερίδα, χριστιανν, πού δέν θέλουν νά χάσουν τό βόλεμά τους, καί νά θυσιάσουν κάτι, πότε ντιμετωπίζουν μέ χλιαρότητα τό θέμα.
χουμε μως, καί μες δικαίωμα νά ρωτήσουμε τούς συνοδοιπόρους ατούς το ντιχρίστου: Ποιοί εναι ο «παράξενοι καί κολλημένοι», μες πού ρνούμαστε να συγκεκριμένο ριθμό, πηγορευμένο πό τήν ποκάλυψη, δηλαδή τό 666, κολλημένοι εναι ο Νεοεποχίτες ο ποοι πορίπτουν τούς 999 τριψήφιους ριθμούς καί μς πιβάλλουν τσιθελικά τόν 666, παραβιάζοντας τήν θρησκευτική μας συνείδηση;
μες, ς λεύθεροι νθρωποι καί νομοταγες πολίτες, προσπαθομε μέ τή συλλογή πογραφν καί μέ κάθε νόμιμη διαμαρτυρία νά πενθυμίσουμε στήν πολιτεία νά σεβασθ τά συνταγματικς κατοχυρωμένα δικαιώματα τς προσωπικς μας ζως καί λευθερίας καθς καί τς θρησκευτικς μας συνείδησης. ς ρθόδοξοι Χριστιανοί, ρνούμαστε νά παραλάβουμε τήν λεκτρονική κάρτα πολίτη, χι μόνον γιά τούς παραπάνω λόγους οτε γιατί ποστρεφόμεθα την τεχνολογία, λλά κυρίως διότι λεκτρονική ατή ταυτότητα περιέχει τόν δυνώνυμο ριθμό το νόματος το ντιχρίστου. Γιά λόγους Πίστεως. Διότι ποδοχή το 666 πού σύμφωνα μέ τήν ποκάλυψη εναι ριθμός - σύμβολο το νόματος το ντιχρίστου καί χάραγμα σοδύναμο το χαράγματος το νόματος ατο, ποτελε νυπόγραφη προδοσία το Χριστο.
Διότι τό 666 εναι καθιερωμένο σύμβολο-μβλημα τν σκοτεινν δυνάμεων, τν ντιχρίστων ργάνων καί ργανώσεων, τν σατανιστν, εναι φορέας ν δυνάμει λης τς ντίχριστης φιλοσοφίας καί κφράζει τήν ποστασία πό τόν Χριστό. Πς λοιπόν, θά χω τόν Χριστό στόν μο καί τόν διάβολο παραμάσχαλα;
ποκάλυψις προειδοποιε μέ τιμωρία αωνίου βασανισμο σων τολμήσουν νά λάβουν τό χάραγμα , τό νομα τόν ριθμό το νόματος ατο. Διά ατό ο τρισόλβιοι γιοι Πατέρες μς προειδοποιον καί μς πεξηγον τι ο νθρωποι θά κρατον τήν σφραγίδα το ντιχρίστου 666 προτο ατός μφανισθε (γιος Κύριλλος εροσολ., φραίμ Σύρος)./
Κατά τόν γιο ππόλυτο, χρησιμοποίηση το ριθμο 666 σοδυναμε μέ ρνηση το Χριστο καί το Βαπτίσματος (PG 10, 923-33).
Ο γιοι νδρέας καί ρέθας Καισαρείας, μιλώντας περί τν ρχάτων χρόνων μς προφητεύουν νατριχιαστικά τίς σημερινές σατανικές λεκτρονικές κάρτες μέ τό 666, διαίτερα τήν ποχρεωτική γιά λους κάρτα το πολίτη, ποία θά φέρη καί τήν φωτογραφία το κατόχου.
Εδικώτερα τό χάραγμα 666 τό νομάζουν ο γιοι ατοί Πατέρες «ψφον» (PG 106, 340). Δηλαδή, μς προειδοποιον τι σατανς θά δώση στούς νθρώπους τν σχάτων χρόνων «ψφον ντριβ». Ψφος σημαίνει μικρό πλακίδιο (σάν τραπουλόχαρτο), μέ τό ποο ψήφιζαν τήν ποχή κείνη ο νθρωποι, ναγράφοντας πάνω σέ ατό τό νομα τς ρεσκείας των. λέξιςξ ντριβς- το ντριβος σημαίνει πλακίδιο σάν τραπουλόχαρτο καθημερινς χρήσεως, πως κριβς εναι ο σημερινές σατανικές λεκτρονικές κάρτες μέ τό 666 καί πως θά εναι σέ λίγο λεκτρονική κάρτα το πολίτη.
Στό κατά ωάννη Εαγγέλιο στό Γ κεφάλαιο Κύριος μς ναφέρει τι «τά δια πρόβατα καλε κατ’ νομα, καί ξάγει ατα. Καί τά πρόβατα ατ κολουθε, τι οδασι τήν φωνήν ατο. λλοτρί δέ ο μή κολουθήσουσιν, λλά φεύξονται π’ ατο τι οκ οδασι τν λλοτρίων τήν φωνήν». Τό μεγαλύτερο γαθό πού χάρισε στόν νθρωπο Θεός εναι τό ατεξούσιο. Ατό τό ατεξούσιο τώρα, θέλει ντίχριστος νά το τό παραδώσωμε τσιθελικά, κβιάζοντάς μας μέ τήν στέρηση τν λικν γαθν, ν δέν πάρουμε ατήν τήν κάρτα το πολίτη μέ τό 666, πού μάς μετατρέπει σέ να ριθμό, πρόσωπο, χάνοντας τό κατ’ εκόνα καί δυνατώντας νά φθάσουμε τό καθ’ μοίωσιν. Καί ν Κύριος φωνάζει τά πρόβατά του κατ’ νομα, τό νομα πού δίνεται σέ κάθε πιστό τήν μέρα τς βαπτίσεώς του, καί πού συντάσεται μέ τόν Χριστό καί ποτάσεται τόν Σατανά, τώρα ντίχριστος θέλει νά μς δώσει να σόβιο ριθμό, πο μς ποτάσσει πό τόν Χριστό καί μς συντάσει στό κράτος του, καί τελικά μετά θάνατον στήν αώνιο κόλαση.
πό τά παραπάνω γιογραφικά καί γιοπατερικά πιχειρήματα γίνεται σαφές τι ριθμός 666 το ντιχρίστου εναι συμβίβαστος μέ τήν χριστιανική μας διότητα καί τι ποτελεί ρνηση Χριστο παραλαβή τς λεκτρονικής κάρτας το πολίτου. φθασε ρα νά δοκιμασθ πίστη μας στήν πρόνοια το Θεο. περίοδος το κίνδυνου Χριστιανισμο πέρασε. ρθόδοξος Χριστιανός δέν πιτρέπεται νά κρατ στό να χέρι τόν Τίμιο Σταυρό το Σωτήρος Χριστο καί στό λλο τόν παίσιο ριθμό 666 το ντιχρίστου. Κανείς δέν μπορε νά δουλεύει σέ δύο Κυρίους.
ς προσευχόμαστε στόν Κύριο καί Σωτήρα Χριστό, νά μς νδυναμώση καί νά μς νισχύση, νά μείνουμε πιστοί μέ τήν Χάρη Του στό ερό Εαγγέλιο, νά μήν ποκύψουμε πό δειλία, λιγοπιστία φιλοτομαρισμό στήν στέρηση τν λικν γαθν, προκειμένου νά δεχθομε τήν κάρτα το πολίτη μέ τόν ριθμό-χάραγμα 666, καί νά γίνουμε σημαδεμένοι το ντιχρίστου.(Τέλος)
www.proskynitis.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου