Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017

Ἐάν τήν προσευχήν ἀμελήσετε νά ἠξεύρετε θά ἔχετε γενική πτώσιν


  Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης

 Υπομονή, παιδιά μου, μη χάνετε το θάρρος σας, λέγετε έντονα την ευχήν, μην σκορπίζετε τον νουν σας εις τα γήϊνα, έστω και αν έχετε μερίμνας, ως παρερχόμενα να τα τοποθετήτε μέσα σας, μόνον την προσευχήν και την μνήμην του θανάτου να έχετε προ οφθαλμών σας διηνεκώς, «προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου δια παντός, ίνα μη σαλευθώ» (Ψαλμ. 15,8 ).

 Εάν εύχεσθε έντονα και αδιάλειπτα, δεν θα πέσετε, εάν την προσευχήν αμελήσετε, να ηξεύρετε, θα έχετε γενικήν πτώσιν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου