Τρίτη 15 Αυγούστου 2017

Ἡ σημασία τοῦ ἀγγελικοῦ σχήματος


-Παιδί μου, εἶπε ὁ ῾Ηγούμενος, ὅποιος γίνεται μεγαλόσχημος μοναχός, φοράει αὐτό τό σχῆμα, πού εἶναι τό σύμβολο τοῦ δεύτερου βαπτίσματος του.
Τό σχῆμα ἔχει κεντημένο πάνω του, με κόκκινη κλωστή, τό Σταυρό,   πάνω στό Γολγοθᾶ (πού παριστάνεται σά βάθρο), τή λόγχη καί τό σπόγγο – σύμβολα τοῦ Πάθους τοῦ Κυρίου μας. Τά γράμματα πού εἶναι κεντημένα πάνω στό μοναχικό σχῆμα συμβολίζουν: Οἱ πρῶτες σειρές ἔχουν εὔκολους συμβολισμούς. ῎Ητοι:
ΤT ΔΦ Τοῦτο τό Σχῆμα Δαίμονες Φρίττουσι. (Δηλαδή, αὐτό τό ἀγγελικό σχῆμα τό τρέμουν οι δαίμονες).
ΡΡ ΔΡ Ρητορικοτέρα Ρημάτων, Δακρύων Ροή (Δηλαδή κι ἀπ᾽ τά πιό περίτεχνα λόγια, ἀξίζουν περισσότερο τά δάκρυα τῆς μετάνοιας, πού δείχνουν ἀληθινή ἀγάπη γιά τό Θεό).
XX XX Χριστός Χριστιανοῖς Χαρίζεται Χάριν (Στούς Χριστιανούς ὁ Χριστός χαρίζει τή χάρη Του).
ΘΘ ΘΘ Θεοῦ Θέα Θεῖον Θαῦμα. (Δηλαδή δέν ὑπάρχει μεγαλύτερο θαῦμα, λαμπρότερη ὀμορφιά, πιό ἀνείπωτη χαρά, ἀπ᾽ τό νά ἀπολαμβάνεις τή θέα τοῦ θεϊκοῦ προσώπου τοῦ Χριστοῦ).
ΕΕ ΕΕ ᾽Εωσφόρος Έπεσεν. Εὔρωμεν ᾽Εδέμ. (Δηλαδή ἀπό τόν ἐγωισμό του ὁ ᾽Εωσφόρος, ὁ λαμπρός ἄγγελος, ἔπεσε ἀπό τόν Παράδεισο. ᾽Εμεῖς, ὅμως, ἄς μήν τοῦ μοιάσουμε. ᾽Ελᾶτε νά βροῦμε τήν ᾽Εδέμ, δηλαδή τόν Παράδεισο).
῾Υπάρχει κι ἀκόμα μία ἐξήγηση γι᾽ αὐτά τά σύμβολα: ῾Ελένης Εὔρεση ῾Εβραίων ῎Ελεγχος. (Δηλαδή ἡ ἁγία ῾Ελένη βρῆκε τό Σταυρό. Κι αὐτός ὁ Σταυρός, ἐλέγχει τούς ῾Εβραίους) .
ΦΧ ΦΠ Φῶς Χριστοῦ Φαίνει Πάσι. (Δηλαδή τό φῶς τῆς χάρης τοῦ Χριστοῦ φωτίζει τά πάντα. Φωτίζει ἐμᾶς, τά πλάσματα Του κι ὅλη τήν πλάση).
ΤΚ ΠΓ Τόπος Κρανίου Παράδεισος Γέγονεν. (Δηλαδή ὁ Γολγοθᾶς ἔγινε Παράδεισος. Γιατί ὁ Θάνατος, πέθανε, ἡ ἁμαρτία νικήθηκε, πάνω στό Σταυρό τοῦ Χριστοῦ κι ὅλοι, οὐρανός καί γῆ, πανηγυρίζουν).
http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2017/06/blog-post_398.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου