Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013

Εμείς και η Αγάπη μας

Εμείς και η Αγάπη μαςΕμείς και η Αγάπη μας
Ιερομ. Ευσεβίου Βίττη
 
«Ζηλούτε δε τα χαρίσματα τα κρείττονα...»
(Α'  Κορ. 12, 31)
«...μείζων δε τούτων η αγάπη»
(Α' Κορ. 13, 13)
«Αγαπάτε αλλήλους καθώς ηγάπησα υμάς»
(Ιωάμ. 15, 12)
«Εάν τις αγαπά με τον λόγον μου τηρήσει»
(Ιω. 14, 23)
«Μηδείς το εαυτού μόνον ζητείτω, αλλά και το του πλησίον έκαστος»
(Α' Κορ. 10, 24)

Αγάπη για τον Ιησού και διά του Ιησού
Αγάπη καθαρή για τον Ιησού και αγάπη προς τους ανθρώπους διά του Ιησού εγγυάται την απαλλαγή της από κάθε εγωιστικό στοιχείο, χωρίς την προσδοκία οποιασδήποτε ωφέλειας, υλικής ή πνευματικής εκ μέρους των άλλων, έστω και ενός «ευχαριστώ», έστω και με είσπραξη πικρίας αντί ευγνωμοσύνης ή ακόμη και προδοτικής συκοφαντίας γιατί αυτό σημαίνει μίμηση της αγάπης του Ιησού, που αγάπησε πρώτος Αυτός την Εκκλησία χωρίς να υπολογίση καθόλου τον εαυτό Του θυσιαζόμενος προς χάριν της. Μόνον η αγάπη κατά μίμησιν και χάριν του Χριστού μπορεί να είναι απαλλαγμένη από κάθε στοιχείο ωφελιμισμού εγωιστικού... η συνέχεια εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου