Τρίτη 25 Μαρτίου 2014

†. 12. ΠΕ 13-03-2014, Β' ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ, ΚΕΦ.2, ΣΤΙΧ. 3-5

Εν τη γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας. Εν τη κοιμήσει τον κόσμον ου κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης προς την ζωήν, Μήτηρ υπάρχουσα της ζωής, και ταις πρεσβείαις ταις σαις λυτρουμένη, εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου