Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018

Ιεράρχες των Σερρών για την Μακεδονία: «Η Ελλάς ενωμένη θα δώσει την πρέπουσα απάντηση»Να μην παραδώσει το όνομα Μακεδονία στα Σκόπια καλούν την κυβέρνηση οι Μητροπολίτες Σερρών και Νιγρίτης Θεολόγος, Σιδηροκάστρου Μακάριος και Ζιχνών και Νευροκοπίου Ιερώνυμος, που σε εγκύκλιό τους τονίζουν την ανάγκη να παραμείνουν όλοι οι Ελληνες ενωμένοι.
Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου:
«Προς το χριστεπώνυμον πλήρωμα του Νομού Σερρών.
Αγαπητοί μας αδελφοί,
Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά τον μήνα Ιανουάριο του παρόντος έτους, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β΄, με ανακοίνωσή της εξέφρασε, με δυνατό και ελληνο­πρεπή τρόπο, την ψυχή του Έθνους, δηλώνουσα ότι «δεν μπορεί να αποδεχθεί την απονομή του όρου «Μακεδονία» ή παραγώγου της ως συστατικού ονόματος άλλου κράτους» (Δ.Ι.Σ.10-1-2018). Η Εκ­κλησία της Ελλάδος διατυ­πώνει πάντα με υπευθυνότητα, νηφαλιό­τητα, σεβασμό στους διακριτούς μέσα στο Ελληνικό κράτος «ρο­λους» και αφοσίω­ση προς την ιστορία και προς την ελληνορθόδοξη κληρονομιά μας την άποψή της, μακρυά από κάθε είδους σκοπιμότητες και ακρότητες. Έχει υποχρέωση η αγία Εκκλησία μας, ως πνευματική μητέρα και τροφός του Έθνους των Ελλήνων, να εκφράσει τις εύλογες ανησυχίες του ποιμνίου της, το οποίο ενδια­φέρεται για τα εθνικά μας θέματα και για την ειρηνική συμβίωση των Βαλκανικών λαών. Έχει και δικαίωμα να ομιλεί η αγία
Ορθόδοξη Εκκλησία για την Μακεδονία μας, για την οποία έχυσαν το αίμα τους πολυάριθμοι κληρικοί όλων των βαθμίδων. Αναγνω­ρίζουμε ότι οι διπλωματικοί χειρισμοί ανήκουν στον τομέα ευθύνης της εκάστοτε εκλεγμένης Κυβερνήσεως, για την οποία θερμώς προ­σευχόμεθα στον Κύριό μας Ιησούν Χριστόν, τις κρίσιμες αυτές ώρες να έχει τον άνωθεν φωτισμό και την ενίσχυση. Η ονοματοδοσία του κράτους των Σκοπίων είναι για τον οικουμενι­κο ελληνισμό πρωτί­στως θέμα ιστορικής αλήθειας, ταυτότητος, εθνικής αξιοπρε­πείας, με ιδιαίτερη και περίπλοκη γεωπολιτική σημασία και δυσδιάκριτες συνέ­πειες για το μέλλον, την ειρήνη και την ασφάλεια της Βαλκα­νικής χερσονήσου.
Οφείλουμε να σεβασθούμε την σεπτή μνήμη και τους ιερούς αγώνες των ενδόξων προγόνων μας. Των ηρώων μας που θυσίασαν την ζωή τους για την ελευθερία και την Ελληνική ταυτότητα της Μακεδονίας.
Ιδιαιτέρως όσοι ζούμε στα αγιασμένα χώματα της Βορείου Ελλάδος, που διαχρονικώς υπήρξε ο προμαχώνας του Έθνους μας, έχουμε ηθική υποχρέ­ωση να δικαιώσουμε τους αγώνες των πολυαρίθμων κληρικών και λαικών Μακε­δονομάχων, οι οποίοι υπό δυσχερείς συνθήκες αγωνίσθηκαν σαν λιοντάρια ενα­ντίον του Τούρκου δυνάστη και του σκληροτράχηλου Βουλγάρου Εξαρχικού, για να σώσουν την Μακεδονία μας.
Ο Νομός Σερρών υπήρξε ένα από τα προπύργια αυτού του αγώνος κατά την περίοδο 1903 – 1908, με πρωτεργάτες και πρωταγωνι­στες τους αλήστου μνήμης μεγά­λους και ηρωικούς Μητροπολίτες, Σερρών Γρη­γόριο και Απόστολο, Σιδηροκάστρου και Μελενίκου εθνομάρτυρα Κων­σταντίνο Ασημιά­δη, από Ζιχνών και Δράμας εθνοιερομάρτυρα Χρυσόστομο Σμύρνης, και Νευροκοπίου Θεοδώρητο, τους θρυλικούς Σερραίους οπλα­ρχηγούς Καπετάν Μητρούση και Καπετάν Γιαγκλή κ. α.
Το γειτονικό κράτος των Σκοπίων δεν δικαιούται να πλαστο­γραφεί την ιστορία μας και το όνομά μας, να κτίζει κρατική οντότητα, γλώσσα και εθνική συνείδηση με κλεμμένα ιστορικά υλικά. Αν σήμερα δεχθούμε το όνομα Μακεδονία με οποιονδήποτε προσδιορισμό για το κράτος αυτό, γρήγορα πιθανότατα θα εκλείψει ο προσδιορισμός και θα παραμείνει μόνον το όνομα.
Αγαπητοί μας αδελφοί,

Από την ηρωική, αγιοτόκο και ελληνικωτάτη γη της Μακεδο­νίας, η οποία υπήρξε η πύλη εισόδου του Αποστόλου Παύλου και του Χριστια­νισμού στην Ευ­ρώπη, εμείς οι εν Χριστώ πνευματικοί σας πατέρες και ποιμένες των τριών Ιερών Μητροπόλεων του Νο­μου Σερρών, εκφραστές της ενιαίας φωνής και της αγωνι­ώσης ψυχής του χριστεπωνύμου πληρώματος τείνουμε χείρα ειλικρινούς φιλίας προς τον λαό των Σκο­πίων, με τον οποίο επιθυμούμε σχέσεις καλής γειτονίας και αγάπης, αλλά και “στεντορεία τη φωνή” επαναλαμβάνουμε ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παραχωρεί ή να χαρίσει το γλυκύ και ποθεινό όνομα της Μακεδονίας μας και την ιστορία μας, για την εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων και επιδιώξεων, οι οποίες στηρίζονται στα θεμέλια αλυτρωτικών διεκδικήσεων εις βα­ρος της Ελλάδος.
Επιθυμούμε τη διευθέ­τηση του ζητήματος, θέλου­με να δούμε το γειτονικό κράτος ως μέλος της μεγάλης Ευρωπαικής οικο­γένειας, όχι όμως εις βάρος της αλήθειας, όχι εις βάρος της ιστορίας μας, όχι εις βάρος της ελληνικής ταυτότητος της Μακεδο­νίας μας. Η Ελ­λα­ς ε­νω­με­νη θα δω­σει την πρε­που­σα α­παν­τη­ση…Η Μα­κε­δο­νι­α ει­ναι μι­α και ει­ναι Ελ­λη­νι­κη!
Η Ελλάδα μας δεν πρέπει, πιεζομένη για μία ακόμη φορά, να γίνει το μελλοντικό θύμα των «προκατα­σκευασμένων συγκυριών» και ο εθελοντής αχθοφόρος διεθνοπολιτικών συμφε­ρόντων, που θα υπο­θη­κεύσουν το μέλλον και την αξιοπρέπεια της χώρας. Οι σύμμαχοί μας και οι εταίροι μας στην Ευρώπη πρέπει να κατανοή­σουν τις δίκαιες εθνικές μας ευαισθησίες που στηρίζονται στην ιστορική αλήθεια.
Παρακαλούμε θερμώς την Ελληνική Κυβέρνηση να εμμείνει έως τέλους στην δικαία θέση της για εξάλειψη κάθε αλυτρω­τικής ανα­φοράς, έμμεσης ή άμεσης, από το Σύνταγμα της χώρας των Σκο­πίων.
Η λανθασμένη απαίτηση των βορείων Σλαύων γειτόνων μας να σφε­τερι­σθούν όνομα, ιστορία, πολιτισμό, γλώσσα, ταυτότητα που δεν τους ανήκουν, είναι θέμα πανεθνικό και αφορά όχι μόνον τις βόρειες επαρχίες του Κράτους μας, αλλά ολόκληρο τον Ελληνισμό, όπου γης.
Από τον αιματο­πότιστο Νομό των Σερρών καλούμε τους Σερραίους αδελφούς μας και όλους τους συνέλληνες σε συναγερμό προσευχής και σε πνευ­ματική και εθνική αφύπνιση και εγρήγορση. Οι καιροί απαιτούν ψυχραιμία, σύνεση, πολλή προ­σευχή, ενότητα αλλά και αποφασι­στικότητα και αγωνιστικό φρόνη­μα.

Η Ελλάς ενωμένη θα δώσει την πρέπουσα απάντηση.

Προς τούτο αύριο Δευτέρα, στην Ιερά Μονή Αγίας Παρα­σκευής Σερρών, με αφορμή και την έλευση εξ Αγίου Όρους του ιερού λειψάνου της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας, θα τελεσθεί στις 10:30 το βράδυ ιερά αγρυπνία υπέρ του εθνικού μας θέματος, ώστε ο Κύριος της ιστορίας, Ιησούς Χριστός, να φωτίσει και να ενι­σχύσει όλους μας, ώστε ελληνοπρεπώς, εθνοφελώς και εν ομονοία να αντιμετωπίσουμε την ιστορική αυτή πρόκληση του εθνικού μας βίου.
Ο δε Κύριος των δυνάμεων και υπερασπιστής της αληθείας και του δικαίου, διά πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου και πάντων των αγίων είθε να σκεπάσει προστατευτικώς το Έθνος μας αυτές τις κρίσιμες ώρες. Αμήν.
Ευχέτες σας προς τον άγιον Θεόν ολοπρόθυμοι.
ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ
†Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
†Ο ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΣ
†Ο ΖΙΧΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου