Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018

Ο Τρίκκης και Σταγών Χρυσόστομος στην Ι.Μ. Φιλοθέου (ΦΩΤΟ)

trikkis filotheoy 14
Στην Ιερά Μονή Φιλοθέου Αγίου Όρους, ευγενώς προκληθείς, έφθασε το μεσημέρι της 6ης Απριλίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος για να συμμετέχει στην Πανήγυρη του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο.
Τον Σεβασμιώτατο υποδέχθηκε θερμά ο Καθηγούμενος Νικόδημος και η αδελφότητα της Μονής και ευθύς αμέσως μετέβησαν στο Καθολικό του Ευαγγελισμού και τελέσθηκε Δοξολογία κατά την Αγιορείτικη τάξη.
Στην αντιφώνησή του ο Σεβασμιώτατος ανέφερε τα κάτωθι:
Πανοσιολογιώτατε Καθηγούμενε ταύτης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτα κ. Νικόδημε.
Σεβαστοὶ ἱερομόναχοι, μοναχοὶ καὶ δόκιμοι μοναχοὶ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
Εὐλαβεῖς προσκυνητές.
Μὲ αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν Τρισάγιον Θεὸν καὶ τὴν Παναγία μητέρα Του, τὴν ἔφορο καὶ προστάτη ὁλοκλήρου τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους καταφθάσαμε εἰς τὸν ἁγιασμένον τοῦτον τόπον, κατόπιν τῆς εὐγενοῦς προσκλήσεώς σας διὰ νὰ παραστῶ εἰς τὰς λατρευτικὰς ἐκκλησιαστικὰς ἐκδηλώσεις, τῆς κεφαλαιώδους ἱερᾶς πανηγύρεως τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.
Ἔμπλεως θείας χαρᾶς ἀπεδέχθην τὴν πρόσκλησίν σας καὶ σήμερον εὐρισκόμενος ἐνταῦθα ἐν μέσῳ ὑμῶν, προσδοκῶ ἐν θείᾳ προσμονὴ τὴν ἐπερχομένη συλλειτουργία μεθ’ ὑμῶν καὶ τὸν συμπανηγυρισμὸν τῆς ἑορτῆς.
Καθ’ ἑκάστην ἐπίσκεψίν μου, ἀλλὰ καὶ κάθε προσκυνητοῦ εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος, ἀποτελεῖ μιὰ εὐκαιρία πνευματικῆς ἀνατάσεως καὶ ἁγιοπνευματικῆς ἐμπειρίας, καθὼς ἐνωτιζόμεθα ἅπαντες τὴν πνευματικὴν αὔραν, ἡ ὁποῖα ὡς δρόσος καταβαίνει ἐπὶ ἀνύδρου πνευματικοῦ ἐδάφους, ἐξ αἰτίας τῆς σκληροκαρδίας ἐκ τῆς πολυμόρφου ἁμαρτίας καὶ μαλακώνει τὸ γεώργιον τῆς καρδίας, ἑτοιμάζοντάς την διὰ τὴν πολύκαρπον πνευματικὴν καρποφορίαν τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ.
Ἡ συναναστροφὴ μεθ’ ὑμῶν διὰ τῆς προσευχῆς, ὁ διάλογος ἐπὶ πνευματικῶν ζητημάτων καὶ προβλημάτων καὶ γενικῶς ὁ συναρμονισμὸς ὅλων μας μὲ τὸ πνευματικὸν πρόγραμμα τῶν ἀδελφῶν μοναχῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, μᾶς δίδει προσωπικὴν ἐνίσχυσιν καὶ δύναμιν νὰ συνεχίσωμεν τὸν ἰδικὸν μας πνευματικὸ ἀγῶνα εἰς τὸ ἐπίπεδον τῆς ποιμαντικῆς μερίμνης πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς μας καὶ τὰ πνευματικὰ μας τέκνα εἰς τὴν τοπικὴν Ἐκκλησίαν τῆς Μητροπόλεως Τρίκκης καὶ Σταγῶν, τὴν ὁποίαν μᾶς ἐνεμπιστεύθη ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Ἐκκλησία Του καὶ διὰ τὴν ὁποίαν θὰ μᾶς ἀπαιτηθῇ λόγος εὐθύνης ἐν τῇ ἑσχάτη ἡμέρα τῆς Κρίσεως.
Ἅγιε καθηγούμενε, σεβαστοὶ πατέρες καὶ ἀδελφοὶ ἐν Χριστῷ.
Παρακαλῶ θερμῶς νὰ μᾶς ἔχηται μονίμως εἰς τὰς καθημέραν προσευχὰς σας, οὕτως ὥστε νὰ ἀντλῶμεν δύναμιν ἐκ τῆς δυνάμεώς σας, καθὼς ἑσεῖς βιώνετε ἀπερισπάστως εἰς τὸν ἁγιασμένον τοῦτον τόπον τὴν καθαρὰ νοερὰ προσευχήν ὡς συνεχιστὲς τῆς παραδόσεως τῶν ἁγίων προκατόχων σας πατέρων, μοναστῶν καὶ ἀσκητῶν.
Εὔχομαι ὁλοθύμως εἰς ἅπαντας, εὐλογημένην πανήγυριν.
trikkis filotheoy 1
trikkis filotheoy 1
trikkis filotheoy 1
trikkis filotheoy 1
trikkis filotheoy 1
trikkis filotheoy 1
trikkis filotheoy 1
trikkis filotheoy 1
trikkis filotheoy 1
trikkis filotheoy 1
trikkis filotheoy 1
trikkis filotheoy 1
trikkis filotheoy 1
trikkis filotheoy 1
trikkis filotheoy 1Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου