Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017

Οταν ο άνθρωπος δουλώνεται στην γνώση(Οσίου Ισαάκ Σύρου)


. 
«Ή σαρ­κική γνώση... πού είναι άλογη στον ορθολο­γισμό της και αυθάδης στην οίηση της παν­τοδυναμίας, πού είναι γυμνή από τη θεία μέριμνα..., δεν έχει να προσφέρει στον άνθρω­πο παρά μια συνεχή ανησυχία. Δεν έχει να προσφέρει παρά τη λογική σοφία, πού ται­ριάζει στη διοίκηση τον έκκοσμικευμένον κόσμον... Ό άνθρωπος, πού δουλώνεται σ' αυτή τη γνώση... δουλώνεται στην μικροψυχία. στη λύπη, στην απόγνωση, στον δαιμονικό φόβο... στο φόβο τον θάνατου, των παθών και των πο­νηρών θηρίων... "Οταν εξάντληση τους τρό­πους των μηχανημάτων της, τότε μάχεται με τους ανθρώπους...» 
Οσίου Ισαάκ Σύρου(Απαντα τα ευρεθέντα ασκητικά)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου